Zastosowania

Dlaczego warto wdrożyć Quest Manager w firmie?

Program został tak zaprojektowany, aby:

  1. Maksymalnie ułatwić użytkownikowi rejestrację informacji o wykonaniu zadań i ich rozliczenie.

  2. Użytkownik mógł szybko tworzyć nowe zadania i ograniczyć do minimum czas na uzupełnianie pól w oknie definiowania.

  3. Zachować czytelność i łatwość analizy informacji w oknach ze spisem zadań.

Quest manager ma intuicyjny interfejs, co ułatwia użytkownikom pracę z programem. Podział na obszary funkcjonalne usprawnia poruszanie się po systemie. Filtry proste i zaawansowane oraz opcje wyszukiwania, wspierają użytkownika w procesie analizowania zgromadzonych danych. Czytelne listy ze spisem zleceń, projektów i rozliczeń, agregują kluczowe informacje w jednym widoku okna.

Program Quest Manager możemy zintegrować z dowolnym systemem ERP, posiadanym przez użytkownika. Integracja umożliwia wymianę danych między systemami, aby skrócić czas przygotowania rozliczeń dla pracowników. Quest Manager korzysta z bazy kontrahentów i osób kontaktowych, zdefiniowanej w systemie ERP. Dzięki temu, nie trzeba dodatkowo wprowadzać ręcznie niezbędnych informacji.

Quest Manager można również zintegrować ze skrzynką email. Umożliwi to automatyczne generowanie zleceń w programie w oparciu o mailowe zgłoszenia klienta.

Testuj bezpłatnie przez 14 dni

Skontaktuj się z nami
Skip to content